Prefabriserade byggelement tar bort risk för fuktskador med platsgjutning

Husen ställs på plats och fuktsäkras på en dag

Torra byggelement monteras utan platsgjutning oavsett väder

Alla betongelement som används till Isolergrund tillverkas i fabrik och levereras färdiga att montera av det auktoriserade grundföretaget. 

Med torra byggelement försvinner risken för fuktskador på grund av betong som inte har torkat och öppet vatten under montagetiden; istället monteras och fuktsäkras huset på färdigställd Isolergrund under en och samma dag oavsett väder.

Vi håller tidplanen, utan platsgjutning

Isolergrund har en hög leveranssäkerhet, vilket beror på att vi har kontroll på hela produktionskedjan och inte behöver gjuta på byggplatsen. Den auktoriserade grundentreprenören färdigställer grunden i god tid innan byggnationen av huset ska starta.

Vid modulbyggnation kan Isolergrund demonteras och återanvändas

Modulbyggnationer har ofta tillfälliga eller tidsbegränsade bygglov. Isolergrund kan hyras eller friköpas, och när modulen ska avlägsnas så demonteras Isolergrund och kan återanvändas på nästa byggplats. Det gör att vi både uppfyller svenska byggkrav som ger samhällsekonomiska vinster och bidrar till ett kretsloppssamhälle.

 

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.