Alla som bor i ett hus som är en riskkonstruktion måste få veta om det

Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektör samlades i Sundsvall

Idag byggs fortfarande villor och många modulbyggnationer på krypgrunder som är riskkonstruktioner. Nu har RISE äntligen publicerat en film som visar vad som krävs för att en krypgrund ska uppfylla våra svenska byggregler, BBR.

Typgodkänd husgrund enligt BBR 2018 – Se filmen här

På Sveriges Bygglovsinspektörers Informations- och utbildningsdagar i Sundsvall 16-18 maj i Sundsvall var intresset stort från kommuner för att äntligen få riktlinjer att förhålla sig till för att godkänna krypgrunder. Det självklara är att ingen ska bo i ett hus med en krypgrund som inte uppfyller BBR och riskerar ohälsa på grund av mögel samt mikroorganiser, radon och bakterier som kan sugas upp från marken till inomhusmiljön.

Isolergrund är Sveriges enda testade och typgodkända husgrund, och uppfyller med det alla BBR-krav. Det medför också att en omfattande fuktsäkerhetsprojektering inte behöver göras, och kan godkännas direkt av kontrollansvarig/byggnadsnämnd.