Från att Isolergrund varit en föreskriven standard väljer nu Smålandsvillan att erbjuda sina kunder totalentreprenad, dvs hus + Isolergrund i ett och samma avtal. I takt med att kunskapen om husgrunder ökat hos husköpare och på kommuner har Smålandsvillan stor nytta av dokumentation som visar att alla svenska byggkrav uppylls. Våra auktoriserade grundföretag som utför byggnationen enligt ett testat system har gett Smålandsvillan kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. För slutkunden innebär Isolergrund bland annat en garanti för att ingen förorenad luft från marken, radon, mikroorganismer når inomhusmiljön.
Läs mer om Isolergrunds fördelar här