Utrymmet under huset skyddar huskroppen vid översvämningar

Det ger mer frihet för placering av huset på tomten

Isolergrund skyddar huset från skador vid extrema regnmängder

Översvämning är inget du vill tänka på när du ska köpa ett hus, och förhoppningsvis är det få som drabbas. Men faktum är att häftiga regn på grund av klimatförändringar kommer att bli vanligare i framtiden, och valet av husgrund och placering på tomten kan därför ha en förebyggande effekt.

60 cm utrymme skyddar huset

I hus med Isolergrund finns ett 60 cm utrymme under huset som du kommer åt via grundens inspektionslucka. Till skillnad från hus som är byggda med en betongplatta direkt på marken så hamnar vattnet vid en eventuell översvämning i grunden istället för i huset. Det här kan ge dig en större frihet att placera huset.

Klimatförändringen skapar nya förutsättningar för markens byggbarhet

Klimatförändringen kan komma att påverka markförhållanden och arbetet inom byggbranschen. Utmaningen med klimatanpassning för en hållbar bebyggelseutveckling och behöver antas nu.

Läs artikeln av Kerstin Konitzer och Hanna Sofie Pedersen

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.