Grunden ska uppfylla alla BBR-krav när SISAB upphandlar moduler i framtiden

Här byggs grunden till Sisabs pilotprojekt i Vällingby

SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar med Moelven och Isolergrund

Nyhet: Isolergrund har nu färdigställt den första grunden till SISABs utvärderingsprojekt i Vällingby. Arbetet kommer att resultera i nya krav för kommande upphandlingar av moduler i Stockholms län. Moelven med typgodkänd Isolergrund är upphandlad part, där det varit ett krav att grunden ska uppfylla BBR.

SISAB genomför ett omfattande utbytesprogram av gamla förskolebyggnader i Stockholm

SISAB har konstaterat att kostnaderna är för stora för renovering och underhåll av skolor som ofta byggts med moduler på 70 och 80-talet runt om i Stockholm. Ett beslut har tagits som innebär att de gamla förskolorna på kort tid ersätts med nya, den här gången byggda på grunder som uppfyller gällande byggregler. På så sätt kan det kommunala fastighetsbolaget säkerställa en frisk inomhusmiljö, få ett fungerande skydd mot skadedjur under husen, samt ge en ökad livslängd på kommunens investerade byggnader.

Moelven Modul med typgodkänd Isolergrund genomför pilotprojektet

Efter en upphandling och utvärdering är modulleverantören Moelven med typgodkänd Isolergrund part till SISABs utvärderingsprojekt, där tidplanen haft en hög prioritet. Moelven producerar nu pilotförskolan med modulbyggnader till SISAB där Isolergrund ingår som en totalentreprenad ovan mark med material och montage inkluderat.

Grunden ska uppfylla BBR-krav när SISAB upphandlar moduler i framtiden

När Sisabs utvärdering är färdigställd så kommer det resultera i tydliga krav i framtidens upphandlingsunderlag. Det betyder att Moelven som använder typgodkänd Isolergrund klarar BBR-krav för grunden i kommande upphandlingar. Modulleverantörer med grunder som saknar dokumentation som visar att BBR uppfylls av 3:e part, kommer att granskas.

Kravställningen för grunden kan nu bli vägledande för fler kommuner

SISABs utvärdering av pilotprojektet med en ny tydligare kravställning kan bli vägledande för andra kommuner och fastighetsbolag. Tillsammans med RISE tydliggörande om fuktsäkerhetsprojektering och Fuktcentrums förebyggande informationsarbete om krav och hälsorisker, så kommer kunskapen kring gällande BBR-krav för grunden att nå ut i hela landet.