Nya tydligare riktlinjer för kontrollansvariga och byggnadsnämnder

Godkänd fuktsäkerhetsprojektering för krypgrund enligt BBR-krav

Nyhet! Isolergrund står bakom tydligare riktlinjer för krypgrunder till hus med träbjälklag

Godkänd fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund enligt BBR-kravär en ny manual för kontrollansvariga och byggnadsnämnder. Med tydliga riktlinjer i 10 steg bedöms om krypgrunden uppfyller BBR-krav och med det kan ges slutbesked.

Idag byggs och godkänns hus med grunder som inte uppfyller Boverkets Byggregler, trots att det kan ge upphov till ohälsa och samhällsekonomiska konsekvenser, och trots att Boverket är tydliga med att kontrollansvarige inte skriva under kontrollplanen om inte BBR-krav uppfylls.

Hus med typgodkänd Isolergrund har komplett dokumentation, varpå fuktsäkerhetsprojekteringen kan godkännas direkt.


Förenklade riktlinjer för godkännande av krypgrund till hus med träbjälklag

Används av kontrollansvarig och byggnadsnämnden för att godkänna fuktsäkerhetsprojekteringen av krypgrund till hus med träbjälklag.

Läs mer och ladda ner på KA-sidan