Varje Isolergrund provtrycks för att säkerställa grundens täthet

Provtryckningsprotokoll och egenkontroll till bygghandlingar

Varje Isolergrund byggs enligt en kvalitetssäkrad byggmetod

Isolergrund är typgodkänd och certifierad av Kiwa. Det innebär att testade komponenter och monteringsmetoder inte får avvika från inskrivna riktlinjer. Montaget sker alltid med egenkontroller av auktoriserade grundföretag runt om i Sverige. Typgodkänningen innebär också att Kiwa utför så kallade 3:e partskontroller för att säkerställa att ingen länk i kedjan är försvagad samt att din Isolergrund är uppförd på rätt sätt.

Varje grund provtrycks och en typskylt monteras i grundutrymmet

När huset är monterat och ventilationssystemet är aktiverat provtrycks grunden för att säkerställa dess täthet, (Svenskt byggkrav – BBR). Fläkten i grundutrymmet ställs in så den med 2 Pa skillnad motverkar suget från boendemiljöns ventilation. Det gör att luftflödet i hus med Isolergrund vänds nedåt, vilket medför att ingen förorenad luft eller radon kan nå din boendemiljö.
När huset är på plats så överlämnas färdigställd dokumentation inklusive provtryckningsprotokoll till kontrollansvariges fuktsäkerhetsprojektering, en typskylt monteras i grundutrymmet och som husägare får du 20 års funktionsgaranti på din Isolergrund.

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.