I marken finns 100 % fukt, radon, mikroorganismer, bakterier och marklukt

Välj hus och ett friskt boende med rätt husgrund

Grundens uppgift enligt svenska byggkrav (BBR): Husets ventilationssystem får inte suga upp förorenad luft från marken till boendemiljön (BBR 6.5 Luft). Betongelementen får inte suga upp fukt till grundutrymmet och luftfuktigheten i grunden får inte överstiga 75% RF under längre perioder (BBR 6.2 Fukt). Ute är det upp till 100% RF. 

Jämför husgrunder som används till nya hus i Sverige Hitta hustillverkare med Isolergrund

 • 1. Typgodkänd Isolergrund

  För hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och ger full åtkomst under huset.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Luftflödet är vänt från boendemiljö ner till grund och ut

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav
 • 2. Betongplatta på mark

  VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst. Används till hustillverkare som monterar vägg- och takelement utomhus eller för platsbyggnation.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Direkt markkontakt, måste vara helt torr under byggtid

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR 
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • (Platta på mark provtrycks ej)
 • 3. Uteluftsventillerad och ej testade krypgrunder

  Ej testade krypgrunder. Används till hus som saknar dokumentation som visar att svenska byggkrav uppfylls.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav
 • 4. Öppen plintgrund

  Används till modulbyggnationer. Riskkonstruktion uppfyller ej BBR (SP), ej godkänd för fuktsäkerhetsprojektering.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.