2/10 Isolering ska finnas mellan grundens ytterbalk och husets anslutande bjälklag

Ytterbalken är i kontakt med marken och blir under vissa tider på året kallare än omgivningen. Fukt i luft och mark i kombination med temperaturskillnader kan ge upphov till kondensutfällning.

  • Isolering och fuktspärr skall finnas på grundbalkens ovansida upplag för träbjälklag.
  • Säkerställ så att inte högsta fukttillstånd överskrids vid bjälklagets upplag genom att tillräckligt med fukttålig och höghållfast isolering placeras på upplaget.