Värdefulla fördelar som Isolergrund medför ditt nya friska boende

 • Du får 20 års garanti på din typgodkända Isolergrund

  När du köper ett hus med Isolergrund får du 20 års garanti på din grund, och en typskylt i grundutrymmet

 • Isolergrund är en typgodkänd husgrund - uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)

  Färdigställd dokumentation för godkännande av bygglov och fuktsäkerhetsprojektering enligt svenska byggkrav

 • Totalstopp för gaser och partiklar från marken som kan ge astma och allergi

  I marken finns markradon, mikroorganismer, bakterier och marklukt som inte når boendemiljön.

 • Isolergrund har 140 auktoriserade grundföretag i hela landet

  Monteringen sker enligt en säkerställd metod med egenkontroller och provtryckning

 • Fullständig åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS

  Du når in under hela husets golvbjälklag via inspektionsluckan på husets ena sida

 • Isolergrund understödjer hus med låg energiförbrukning

  Isolergrund är en isolerad och tät varmgrund som ger ett torrt och varmt klimat under huset

 • Isolergrund skyddar huset vid extrema regnmängder

  Utrymmet under huset fungerar som en buffert vid en oförutsedd översvämning

 • Behaglig golvtemperatur oavsett temperatursvängningar ute

  Isolergrund ger ett varmt, torrt och jämnt klimat under huset, vilket gör att dina innergolv alltid känns behagliga

 • Torra byggelement utan platsgjutning monteras oavsett väder

  Vi håller er uppsatta tidplan utan och färdigställer i god tid innan huset ska monteras

 • Typgodkänning, 3:e-partskontroller och en kvalitetssäkrad byggmetod

  Isolergrund är testad av RISE ( och typgodkänd av KIWA och uppfyller alla Boverketsbyggregler

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.