ISOLERGRUND VILLA

Husleverantörer med Isolergrund arbetar med frisk boendemiljö, låg energiförbrukning och ger dig all giltig dokumentation enligt svenska byggkrav

Läs mer om funktion och fördelar med Isolergrund  Isolergrund

Isolergrund till villor som byggs i fuktkontrollerad inomhusmiljö

Husen monteras på en färdigställd Isolergrund och fuktsäkras inom en dag

ISOLERGRUND VILLA® – Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund  Isolergrund Villa

 • Hjältevadshus

  Hjältevadshus färdigställer husen i en kontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard.

 • Smålandsvillan

  Smålandsvillan färdigställer husen i en kontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard och är en del av Smålandsvillans totalentreprenad.

Typgodkänd Isolergrund under Sveriges friska hus

När du väljer ett hus med typgodkänd Isolergrund får du en garanti för att grunden uppfyller alla svenska byggkrav (Boverkets Byggregler – BBR); som villaägare får också 20 års garanti, en typskylt i grundutrymmet och fullständig dokumentation till dina bygghandlingar. Ditt nya hus kommer stå på en tät, isolerad grund utan köldbryggor mot marken, utan möjlighet att suga upp fukt och kyla till grundutrymmet. Utöver det finns en kanalfläkt som med en lite marginal motverkar suget från husets ventilationssystem och vänder istället luftflödet nedåt. Sammantaget gör det att inget mögel kan bildas i grunden (BBR 6.5 – gränsvärde för luftfuktighet i grunden är 75 % RF) och ingen förorenad luft (radon, mikroorganismer, lukt) från marken kan nå boendemiljön i ditt nya hus (BBR 6.2).

Systemets funktion är testat av RISE (SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), typgodkänt av KIWA, byggs endast av auktoriserade grundföretag och innefattar oberoende 3:e partskontroller.

Isolergrund gör ditt hus och ditt boende bättre

Här är några exempel:
– 20 års funktionsgaranti på Isolergrund
– Totalstopp för radon, mögel, bakterier och marklukt når boendemiljön
– Full åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS och el

Läs mer om Isolergrund och hur den fungerar här
Jämför husgrunder här

 

Checklista för dig som köper hus med krypgrund som inte är typgodkänd Jämför husgrunder

 • Hej säljare, visa giltig dokumentation att BBR för grunden uppfylls!

  Var vaksam om det saknas dokumentation utförd av ackrediterad 3:e part. Nordcert gäller endast för hållfasthet och inte för Svenska byggkrav BBR 6.2 Fukt och 6.5 Lukt

 • Har betongelement kontakt med den fuktiga marken?

  Det ska finnas Isolering/fuktspärr mellan betongelement och den kallare marken. Annars sugs fukt upp i grunden, bildar kondens som ger näring för mögelpåväxt.

 • Har grunden en avfuktare, då ska det vara en fast installation!

  Ett nytt hus med krypgrund och avfuktare vittnar om en riskkonstruktion. Avfuktarens förbrukning ska redovisas på husets energideklaration och inte på din hushållsel.

 • Jag vill ha ett protokoll från provtryckning av krypgrunden!

  En krypgrund ska vara tät för att uppfylla svenska byggkrav (BBR). Begär alltid att krypgrunden ska provtryckas och att du ska ha ett protokoll!

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.