ISOLERGRUND RADHUS

Uppfyller BBR med giltig dokumentation och ger ägaren av ert radhus värdefulla fördelar 

Läs mer om funktion och fördelar med Isolergrund  Isolergrund

Isolergrund Radhus

Totalentreprenad av grunder för radhus i hela Sverige

Isolergrund Radhus

Giltig dokumentation för införsäljning, slutbesked, och fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND RADHUS® – Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund   Isolergrund Radhus

 • Hjältevadshus Radhus

  Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund för radhus

 • Villa Vida Radhus

  Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund för radhus

 • Eksjöhus Radhus

  Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund för radhus

 • Moelven Radhus

  Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund för radhus

ISOLERGRUND RADHUS

Typgodkänd Isolergrund under Sveriges friska radhus

Typgodkänd Isolergrund uppfyller Boverkets Byggregler – BBR för grunden till radhus. Det innebär kortfattat att radhuset står på en tät, isolerad grund utan köldbryggor mot marken, utan möjlighet att suga upp fukt och kyla till grundutrymmet. Utöver det finns en kanalfläkt som ger ett marginellt undertryck i grunden, motverkar suget från husets ventilationssystem och istället vänder luftflödet nedåt. Sammantaget gör det att inget mögel kan bildas i grunden (BBR 6.5 – gränsvärde för luftfuktighet i grunden är 75 % RF) och ingen förorenad luft (radon, mikroorganismer, lukt) från marken kan nå boendemiljön i ditt nya hus (BBR 6.2).

Systemets funktion är testat av RISE (SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), typgodkänt av KIWA, byggs endast av auktoriserade grundföretag och innefattar oberoende 3:e partskontroller.


All dokumentation för radhusets fuktsäkerhetsprojektering är färdigställd till projektets kontrollansvarige


Auktoriserade grundföretag och leveranssäkerhet oavsett väder

Isolergrund monteras med torra byggelement, oavsett väder, av auktoriserade grundföretag i hela Sverige. Det gör att vi kan säkerställa datum för färdigställande utan risk för förseningar på grund av uttorkning och fuktig miljö. Byggnationen görs enligt ett system med egenkontroller där varje komponent och byggmoment ingår. Varje grund provtrycks och ett protokoll lämnas till dina bygghandlingar tillsammans med egenkontroll och typgodkänningsbevis.

Ägaren får ett bättre radhus med Isolergrund

Som ägare av ett radhus med Isolergrund får du 20 års garanti på grunden, en typskylt i grundutrymmet och fullständig dokumentation till dina bygghandlingar. Framförallt är det en garanti för ett friskare inomhusklimat och att alla svenska byggkrav är uppfyllda.

– 20 års funktionsgaranti och typgodkänningsbevis uppfyller alla svenska byggkrav (BBR, Boverkets Byggregler)
– Totalstopp för radon, mögel, bakterier från marken att nå radhusets boendemiljö
– Full åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS och el

Läs mer om funktion och fördelar här →

Flöde för beställning och byggnation av Isolergrund till radhus

 • Vi utför beräkningar och konstruktionsunderlag

  Vi dimensionerar grunden och skapar kundanpassade ritningsunderlag till varje radhusprojekt.

 • Totalentreprenad för Isolergrund i hela Sverige året runt

  Välj något av de 150 auktoriserade grundföretagen runt om i Sverige och bestäm tid för montage oavsett väder

 • Radhuset monteras på färdigställd grund enligt tidplan

  Grunden färdigställs, inklusive markarbete, i god tid innan radhuset monteras samt provtrycks när det står på plats

 • Dokumentation för slutbesked och fuktsäkerhetsprojektering

  När byggnationen är färdigställd får ni egenkontrollen, garantibevis och protokoll från provtryckning

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.