ISOLERGRUND FLERBOSTADSHUS

Uppfyller alla BBR-krav med giltig dokumentation för införsäljning, fuktsäkerhetsprojektering, slutbesked och besiktning

Läs mer om funktion och fördelar med Isolergrund  Om Isolergrund

Isolergrund till flerbostadshus byggs av auktoriserade grundföretag i hela Sverige

Isolergrund finns till alla flerbostadshus som byggs med moduler upp till tre plan

Uppfyller BBR enligt krav i upphandling och inkluderar all giltig dokumentation

Varje byggnation utförs med egenkontroller samt provtryckning med protokoll

ISOLERGRUND FLERBOSTADSHUS® – Husleverantörer med typgodkänd Isolergrund  Isolergrund Flerbostadshus

 • Hjältevadshus Flerbostadshus

  Hjältevadshus Flerbostadshus

 • Villa Vida Flerbostadshus

  Villa Vida Flerbostadshus

Typgodkänd Isolergrund under uppfyller BBR för grunden till flerbostadshus

Typgodkänd Isolergrund uppfyller Boverkets Byggregler – BBR för grunden till flerbostadshus som byggs med moduler upp till tre våningar. Det innebär att huset står på en tät, isolerad grund utan köldbryggor mot marken, utan möjlighet att suga upp fukt och kyla till grundutrymmet. Utöver det finns en kanalfläkt som ger ett marginellt undertryck i grunden, motverkar suget från husets ventilationssystem och istället vänder luftflödet nedåt. Sammantaget gör det att inget mögel kan bildas i grunden (BBR 6.5 – gränsvärde för luftfuktighet i grunden är 75 % RF) och ingen förorenad luft (radon, mikroorganismer, lukt) från marken kan nå boendemiljön i ditt nya hus (BBR 6.2).

Systemets funktion är testat av RISE (SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), typgodkänt av KIWA, byggs endast av auktoriserade grundföretag och innefattar oberoende 3:e partskontroller.


All dokumentation för radhusets fuktsäkerhetsprojektering är färdigställd till projektets kontrollansvarig


Auktoriserade grundföretag och hög leveranssäkerhet oavsett väder

Isolergrund monteras med torra byggelement, oavsett väder, av auktoriserade grundföretag i hela Sverige. Det gör att vi kan säkerställa datum för färdigställande utan risk för förseningar på grund av uttorkning och fuktig miljö. Byggnationen görs enligt ett system med egenkontroller där varje komponent och byggmoment ingår. Varje grund provtrycks och ett protokoll lämnas till dina bygghandlingar tillsammans med egenkontroll och typgodkänningsbevis.

Fullständig dokumentation för införsäljning och fuktsäkerhetsprojetering

Isolergrund är typgodkänd och med det uppfyller alla BBR-krav. Vi har färdig dokumentation som ni använder i er införsäljning och kontakter med kommunen samt till husets fuktsäkerhetsprojektering och slutbesked. Fullständig dokumentation med egenkontroller och provtryckningsprotokoll läggs till projektets bygghandlingar. Som husleverantör kan ni också prata om ett friskt inomhusklimat och att alla svenska byggkrav är uppfyllda.

– Full åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS och el
– Färdigställd dokumentation för införsäljning, fuktsäkerhetsprojektering och slutbesked
– Auktoriserade byggföretag färdigställer oavsett väder, och enligt er tidplan

Läs mer om funktion och fördelar här →

Text

 • Vi utför beräkningar och konstruktionsunderlag

  Vi dimensionerar grunden och skapar kundanpassade ritningsunderlag till varje projekt med flerbostadshus.

 • Totalentreprenad för Isolergrund i hela Sverige

  Auktoriserade grundföretag monterar Isolergrund enligt en säkerställd byggmetod

 • Modulen monteras på färdigställd Isolergrund oavsett väder

  Grunden färdigställs i god tid innan montaget av radhuset ska starta, och ni kan hålla uppsatt tidplan

 • Komplett dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocessen

  Typgodkännande, egenkontroller, provtryckning med protokoll lämnas till era bygghandlingar

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.