Hultsfredshus (Hjältevadshus) med Isolergrund vinner SKL:s stora upphandling

Hultsfredshus med Isolergrund blev SKL: förstahandsval i en nationell upphandling av flerbostadshus. För oss är det ett stort erkännande i och med att vi är den enda grundleverantören som har typgodkänning och kan uppvisa dokumentation på att alla BBR-krav uppfylls, något som är grundläggande i alla upphandlingar.

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.