Komplett handledning för kontrollansvarig 

Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund till hus med träbjälklag, baserat på BBR-krav

En krypgrund måste alltid uppfylla samma BBR-krav (BBR 6.2 Luft, BBR 6.5 Fukt) för både permanenta eller tillfälliga bygglov oavsett om fuktsäkerhetsprojektering utförs eller inte. En typgodkänd husgrund kan godtas direkt.

 


.

10 illustrerade steg

Beställ / ladda hem en komplett förenklad handledning

Förenklade riktlinjer för godkänd av krypgrund enligt BBR-krav till kontrollansvariga och byggnadsnämnd

– Beställ tryckt version här
– Ladda hem PDF här

Handledning i 10 steg – Fuktsäkerhetsprojektering enligt BBR-krav av ej typgodkänd krypgrund, till hus med träbjälklag

 • 1. Om kalla ytor i kryputrymmet isoleras tillräckligt kan kritiskt fukttillstånd, 75% RF, undvikas

 • 2. Isolering ska finnas mellan grundens ytterbalk och husets anslutande bjälklag

 • 3. Betongbalkar ska ha fuktspärr och köldbryggebrytare mellan mark och grundutrymmet

 • 4. Grunden ska ha ett tätt spärrskikt som gör att markluft inte kan strömma upp till inomhusmiljön

 • 5. Luftströmmen ska gå från inomhusmiljön, ner i grunden. En fläkt skapar minst 2 Pa undertryck

 • 6. Se till att grunden är torr och skyddas mot fukt och smuts under byggtiden

 • 7. Används en avfuktare ska den räknas som en del av husets totala energiberäkning

 • 8. Grundmur/vägg ska kunna motstå vattenstänk, slagregn på ett fuktsäkert sätt

 • 9. Dränering, kapillärbrytande material och risk för översvämning bör säkerställas

 • Tryckmätning samt viktiga kontroller för att säkerställa montage och slutlig funktion

Framtaget i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden
Sektionen Byggnadsfysik och innemiljö, 2017

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.