Vad krävs för att en krypgrund ska uppfylla BBR – Se RISE viktiga föredrag


Ett stort antal modulbyggnationer och vissa hustillverkare bygger hus med krypgrunder som inte uppfyller BBR. Se RISE viktiga föredrag om vad som krävs för att en krypgrund ska godkännas av kontrollansvariga och byggnadsnämnd.

 En typgodkänd krypgrund, som Isolergrund, kan godkännas direkt av kontrollansvariga och byggnadsnämnd

YouTube – Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrunder – Tänk på det här

Lars Olsson från certifieringsorganet RISE (SP) tydliggör varför en traditionell krypgrund eller en öppen plintgrund, som används till bland annat modulbyggnationer och av vissa småhustillverkare, inte uppfyller BBR. Du får veta hur en typgodkänd krypgrund kan godkännas direkt av kontrollansvariga och byggnadsnämnd, saknas det däremot typgodkänning ska en fuktsäkerhetsprojektering göras, och vad du då ska tänka på. Du får också se hur en krypgrund ska vara konstruerad för att uppfylla svenska byggregler (BBR), som Isolergrund. I slutet av filmen besvaras frågor av RISE.

Här tydliggörs äntligen Boverkets riktlinjer för att kontrollansvariga och byggnadsnämnd ska godkänna en krypgrund enligt BBR.