2018: Nu får kommuner äntligen kunskap om BBR för krypgrunder 

Idag byggs och godkänns modulhus och villor med grunder som är riskkonstruktioner och inte uppfyller BBR. Dessvärre utan att de som bor i husen eller har barn i förskolan vet om det.

Föredrag Nordbygg: Vad gäller för att krypgrunden ska uppfylla BBR?

Nordbygg, 12 april kl 09.15, konferensrum K23


Helen Lindahl/Boverket: ”Om grunden inte uppfyller BBR ska kontrollansvarige inte skriva under i kontrollplanen”. Föredraget är en grundläggande genomgång av vad som gäller för att kontrollansvarig ska godta grunden enligt gällande BBR-krav.

  • Boverkets Byggregler BBR gäller alla byggnationer, oavsett om det gäller permanenta eller tillfälliga bygglov.
  • Tester och dokumentation för typgodkännande ska utföras av ackrediterade certifi eringsorgan.
  • Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med höja kommunernas kunskap kring negativa hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljön.


Från RISE om föredraget

Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrunder – uppfylls BBR? Tänk på detta!

Allmänt sett är en uteluftsventilerad krypgrund en riskkonstruktion och den blev känd som en riskkonstruktion för över 30 år sedan, framförallt i byggnad med träbjälklag. Trots detta är krypgrunden både relativt vanlig vid nyproduktion idag och accepterad på flera håll i branschen. Orsakerna till att den är en riskkonstruktion är framförallt marken på grund av dess låga temperatur, fuktighet, markradon och mikrobiella aktiviteter. Den traditionella krypgrunden men även andra krypgrunder med exempelvis träbjälklag måste därför genomgå en omfattande modifiering för att uppfylla Boverkets byggregler. Kraven i Boverkets byggregler skall alltid uppfyllas. Fuktkraven bör verifieras med fuktsäkerhetsprojektering vilket bland annat innefattar beräkningar av fukttillstånd, mätningar och utvärdering som visar att konstruktionen eller lösningen, samtliga material och kryputrymmet inte utsätts för fuktkritiska förhållanden. Därtill behöver mikroorganismer och mögellukt från marken och radon från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Eftersom träbjälklag i allmänhet inte är lufttäta så är risken stor för att inneluften påverkas. Som sagt, marken avger fukt, mögellukt och radon samt har en kylande effekt. Detta innebär att man måste använda lösningar som skyddar byggnaden mot problemen i marken. Lösningar som förhindrar eller spärrar fukt och emissioner från marken bör ha en dokumenterad verifierad funktion även när dessa är monterade.

Lars Olsson, RISE Research Institutes of Sweden