Folkhälsomyndigheten utbildar kommuner om ohälsa orsakat av fukt och mögel

Målet är att förbättra miljönämndernas tillsynsarbete och därmed inomhusmiljön i skolor, förskolor och bostäder.

Folkhälsomyndigheten: Fuktskador och mögel ett stort problem i inomhusmiljön

För att höja kommunernas kunskap om fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler håller Folkhälsomyndigheten under hösten seminarier på fem platser i landet. Målet är att förbättra miljönämndernas tillsynsarbete och därmed inomhusmiljön i skolor, förskolor och bostäder.

Fukt och mögel i inomhusmiljön påverkar hälsan negativt. Fuktskador och mögelväxt i bostäder, skolor och förskolor är i många fall svårt att upptäcka och åtgärda. Med ett förändrat klimat ökar också risken för fuktskador.

– Det finns uppenbart ett stort behov av fördjupad kunskap på det här området, det ser vi om inte annat på det stora intresset för vår seminarieserie hos miljönämnderna, säger projektledaren Lina Boström på Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa.

Tillsynsvägledning, fukt- och mögelsanering står på dagordningen för seminarieserien, men också juridiken kring frågorna.

– Det enda som fungerar är att ta bort det fukt och mögelskadade materialet och ersätta det med nytt. Att använda till exempel kemiska medel fungerar inte, säger Erica Bloom från IVL Svenska miljöinstitutet som är en av föreläsarna.

Målgruppen är miljö och hälsoskyddsinspektörer eller liknande som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning inom området hälsoskydd vid kommuner eller länsstyrelser.