Hyr eller köp Isolergrund på totalentreprenad

Färdigställs av auktoriserade grundföretag i hela Sverige

Cirkulärt byggande för grunden till modulhus – Isolergrund uppfyller BBR, demonteras och återanvänds

Moduler byggs oftast med tillfälliga bygglov, men omfattar samma BBR-krav som vid permanent byggnation. Isolergrund uppfyller BBR, är konstruerad med torra byggelement utan platsgjutning och demonteras när modulen inte längre ska användas.

Hyr Isolergrund inklusive demontering och totalansvar

Isolergrund kan hyras till alla modulbyggnationer i hela Sverige, vilket gör att både modulhustillverkare och slutkund slipper ansvaret för montering, grundens funktion och återvinning. Hyra Isolergrund innefattar:

  • Vi utför konstruktionsritningar efter er mått- och lastplan.
  • Auktoriserade grundföretag färdigställer grunden i hela Sverige
  • Torra byggelement utan platsgjutning
  • Vi demonterar grunden för återanvändning
  • Hyra Isolergrund är alltid en totalkostnad inklusive frakt
  • Isolergrund uppfyller alla BBR-krav, ni erhåller fullständig dokumentation

Offert direkt med webbaserat kalkylverktyg

Som modulhustillverakare eller fastighetsbolag får du tillgång till vårt webbaserade kalkylprogram, som ger dig en totalkostnad direkt.

Har du frågor, önskar tekniska underlag eller beställa med olika finansieringsalternativ.
Telefon: 0430-149 90, E-post: info@isolergrund.se