Varje detalj i en Isolergrund monteras på exakt samma sätt varje gång

Det är ett krav för Isolergrunds typgodkänning

Isolergrund har auktoriserade grundföretag i hela landet

Alla grundföretag som bygger typgodkänd Isolergrund är auktoriserade och har genomgått en utbildning. Typgodkänningen medför att varje grund monteras enligt en kvalitetssäkrad metod där alla komponenter och byggmoment ingår. Grundföretaget gör egenkontroller under byggnationen, och när huset står på plats så provtrycks grunden för att säkerställa konstruktionens täthet. All dokumentation läggs till dina bygghandlingar och finns tillgänglig för kontrollansvarig, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess.

Välj totalentreprenad eller separata kontrakt

Hos Smålandsvillan ingår Isolergrund i företagets totalentreprenad. Det innebär att hus och husgrund ingår i ett och samma avtal. För husleverantörer med separata kontrakt behöver du kontakta en auktoriserad grundentreprenör på egen hand. I båda fallen har grundföretagen tillgång till ritningsunderlag för samtliga husmodeller och grunden uppförs på samma sätt och innefattar 20 års garanti.

Som husköpare ska du vara vaksam på grunden

Väljer du ett hus med grundlösningen platta på mark förlitar du dig på den lokala grundentreprenörens kunskap, materialval och garantier, då det ofta saknas centrala riktlinjer eller typgodkända lösningar. Det finns även hustillverkare som inkluderar en icke typgodkänd krypgrund; dessa riskkonstruktioner ser du om betongbalkarna står i marken och om det finns avfuktare i grunden.
Oavsett vilken husleverantör du väljer, be att få dokumentation som visar att grunden uppfyller BBR från 3:e part.

 

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.