7/10  Används en avfuktare ska den räknas som en del av husets totala energiberäkning

Vissa grundlösningar kräver en avfuktare för att uppnå det kritiska gränsvärdet 75% RF. Om grundens konstruktion är fel, kan avfuktaren ge begränsad/ingen effekt på enskilda kritiska delar.

  • Luftutrymmet i grunden behöver vara tillräckligt lufttät för att avfuktaren ska hinna med att avfukta luften. Kontrollera kapacitet hos avfuktaren och lufttäthet hos grundlösningen. Kontroll av lufttäthet görs med lufttäthetsmätning, se punkt 10.
  • Om en avfuktare behövs är den en fast installation och ska räknas in i husets totala energiberäkning. En avfuktare i grunden får inte kopplas in på hushållsel.