6/10  Se till att grunden är torr och skyddas mot fukt och smuts under byggtiden

Material på mark blir ofta smutsiga under byggtiden, vilket kan leda till mögelangrepp och luktproblem.

  • En presenning används under byggtid och till att hus är monterat för att vatten, löv mm inte ska hamna på den öppna grunden.
  • Städa bort eventuell jord och sand så att det inte ligger kvar i den färdigställda grunden.
  • Byggmaterial innehåller mer eller mindre mängd fukt som måste kunna torka ut samtidigit som högsta tillåtna fukttillstånd inte får överskridas. Därför behövs ofta kontrollerade torkinsatser särskilt beroende på byggfuktsavgivning och årstid.