4/10  Grunden ska ha ett tätt spärrskikt som gör att markluft inte kan strömma upp till inomhusmiljön

Grunden ska ha ett spärrskikt för att ge ett primärt skydd mot fukt och förorenad luft från marken. Även väldigt små håligheter och otätheter gör att luft kan ta sig upp från marken via grunden.
Det är viktigt att skydda tätskikten så att de inte punkteras.

  • Om plastfolie används för att skapa lufttäthet ska plastfolien monteras med täta skarvar, genomföringar och anslutningar, vidare upp längs hela grundens yttervägg och in under husets anslutande bjälklag.
  • Åldringsbeständighet och livslängd för PE-plastfolien eller annat spärrskikt och dess tätningar för avsedd användning bör visas.
  • För att skydda grundens funktion får tätskiktet inte punkteras. Därför ska ett skyddande lager, exempelvis cellplast, placeras ovanpå plastfolien.
  • Lufttätheten i grunden mäts bland annat genom provtryckning, se punkt 10