3/10  Betongbalkar ska ha fuktspärr och köldbryggebrytare mellan mark och grundutrymmet

Räkna med att det alltid är 100% RF i marken. En betongbalk med markkontakt kan suga upp fukt
till det varmare grundutrymmet och med det skapa kondens och ge fuktproblem.

  • Ytterbalk ska isoleras på insidan eller utsidan för förhindra nedkylande effekt och kondensutfällning invändigt.
  • Ytterbalken kan kläs med en åldersbeständig plastfolie för att spärra fukt.
  • Innerbalken får inte ha kontakt med marken och inte bli kallare än omgivningen i grunden. Placera en isolerande skiva samt åldersbeständig plast under balken eller klä in balken med isolering och platsfolie.
  • Viktigt: Minst 2/3 av isoleringen ska vara under plastfolien för att undvika kondens.