Husleverantörer med Isolergrund inkluderar 20 års garanti på husgrunden

Marknadens tryggaste garanti för grunden

Du får 20 års funktionsgaranti på din typgodkända Isolergrund

När du köper ett hus med Isolergrund får du 20 års funktionsgaranti på din grund, vilket också förhöjer värdet på huset. Du får ditt garantibevis i samband med inflyttningen, då även typskylten med kontaktuppgifter monteras på grundens insida. Bra att veta är att slitagedelar såsom glödlampor eller fläkt ingår inte i den utökade garantin utan omfattas av vanliga materialgarantin.

Garantivillkor för typgodkänd ISOLERGRUND


Byggsystem Direkt Sverige AB lämnar 20 års garanti för att husgrunder utförda med bolagets isolergrund inte drabbas av problem med fukt, mögel, lukt eller radon. Garantiansvaret innebär att Byggsystem Direkt Sverige AB åtar sig att avhjälpa problem av nu angivet slag som framträder och anmäls till Byggsystem Direkt Sverige AB inom 20 år från leveransen från Byggsystem Direkt Sverige AB eller, om slutbesiktning sker, från den dag när entreprenaden är godkänd.

Garantin gäller bara om grunden installerats av en av Byggsystem Direkt Sverige AB auktoriserad entreprenör som följt Byggsystem Direkt Sverige AB:s anvisningar. Byggsystem Direkt Sverige AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Problem med fukt, mögel, lukt eller radon till följd av sättningar i pålad isolergrund omfattas av garantin om markarbetet är fackmässigt utfört. Garantin omfattar inte fläkt, lampa eller andra slitdelar.

Byggsystem Direkt Sverige AB lämnar inte någon ersättning utöver sitt åtagande enligt garantin och svarar inte i något fall för indirekt förlust. Garantin syftar dock inte till att inskränka rättigheter som följer av tvingande lag.

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö Gå till aktuellt

 • SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar

  Moelven och Isolergrund är upphandlad part för SISABS utvärderingsprojekt, gällande kommande upphandlingar av skolor och förskolor

 • Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektör samlades

  2018 ska ingen behöva bo i ett hus med en krypgrund som inte uppfyller BBR och riskerar ohälsa.

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

 • KIWA, accredited certification

 • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

 • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

 • Isolergrund - Authorised Installers

 • 30-year functional guarantee

 • Sweden Research Institute Tested.