10/10  Tryckmätning samt viktiga kontroller för att säkerställa montage och slutlig funktion

Grundentreprenören ska ha fyllt i egenkontroller, genomfört funktionskontroller samt utfört ett prov- tryckningsprotokoll. Ytterligare aktiviteter och kontroller som bör göras för att säkerställa montage och den slutgiltiga funktionen.

  • Tryckmätning – Mätning av tryckskillnaden mellan grunden och inomhusmiljön (över golvbjälkaget), kravet är minst 2 Pa undertryck i grunden.
  • Godkänd fuktberäkning eller långtidsfuktmätning.
  • Luftflöde i frånluftskanaler.
  • Provtryckning – mätning av lufttäthet hos golvbjäklag.
  • Provtryckning – mätning av lufttäthet hos grund.