1/10  Om kalla ytor i kryputrymmet isoleras tillräckligt kan kritiskt fukttillstånd, 75% RF, undvikas

Om exempelvis alla kalla ytor i kryputrymmet isoleras tillräckligt kan kritiskt fukttillstånd undvikas. Genom att isolera grundkonstruktionen fås generellt sett ett varmare och torrare klimat på insidan. Kritiskt fukttillstånd enligt BBR är 75% RF för att förhindra mikrobiell tillväxt.

  • Projektering av konstruktioner bör omfatta bland annat fuktberäkningar och uppföljande mätningar av fukt, lufttäthet, tryckskillnad och luftflöde, genomgång av materials egenskaper och lämplighet avseende kompatibilitet, livslängd och funktion samt hantering av byggfukt m.m.